บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92868  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
กิจกรรมนิเทศศาสตร์
- ค่ายพิราบป่า บ้านเต่าไหเหนือ Part 1.mpg
- ค่ายพิราบป่า บ้านเต่าไหเหนือ Part 2.mpg
- VTR :: พิราบดอย
- Tser :: พิราบดอย (รู้จัก พิราบดอยไหม )
- Tser :: พิราบดอย ( รู้จักค่ายไหม )
- ประชาสัมพันธ์ พิราบดอย
- Tser4 :: CAZO