บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92874  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556

หน้าหลัก > ข้อมูล ebook แสดงรายการ  
ชื่อ เจ้าของผลงาน
อ. สิทธิพร พรอุดมทรัพย์
web development อ. เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง
จริยธรรมทางธุรกิจ ผศ.ดร. กิ่งดาว จินดาเทวิน
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ผศ. ศุภลักษณ์ ศรุติสุต
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 ผศ. ธวัชชัย พิมพ์โพธิ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1
ebookทั้งหมดมีจำนวน   5 เรื่อง