บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92872  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หัวข้อวิทยาการจัดการ POLL
-  สรุปผลการสำรวจสาธารณมติเรื่อง ความต้องการของนักศึกษาที่ให้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
-  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-  คิดอย่างไร...กับการย้ายไป..บึงกะโล่ ?
-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ASEAN สำรวจเมื่อ 21 กันยายน 2554 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-  หนาวหนักสุดในรอบ 30 ปี การจัับจ่ายหรือความสุขลุ่มลึกหาสัมพันธ์ได้ยาก ที่กำลังจะมาถึง
-  ผลโพลโทรศัพท์ : โทรศัพท์มือถือเกินค่า หรือ เกินราคา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1