บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92871  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
- บริหารธุรกิจ
- บัญชี
- เศรษฐศาสตร์