รายละเอียด
รหัส : 211
รายละเอียดข่าว : คณะวิทยาการจัดการฯ จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ R2M ประจำปี 2559 ณ ห้อง FMS102 คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 22 กันยายน 2559

:::::: :
ดูรูปทั้งหมด
ปิดหน้านี้