รายละเอียด
รหัส : 212
รายละเอียดข่าว : คณะวิทยาการจัดการฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงคงามร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ฝึกงาน และสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุุ้ป จำกัด (มหาชน).. ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น๔ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 23 ก.ย. 59

:::::: :
ดูรูปทั้งหมด
ปิดหน้านี้