รายละเอียด
รหัส : 213
รายละเอียดข่าว : คณะวิทยาการจัดการฯ จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ R2M ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสัมมนา FMS101 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

:::::: :
ดูรูปทั้งหมด
ปิดหน้านี้