รายละเอียด
รหัส : 216
รายละเอียดข่าว : เช้าวันนี้ ( ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:::::: :
ดูรูปทั้งหมด
ปิดหน้านี้