บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92856  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 11
ชื่อ blog : โครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าของผลงาน : อ.ดร. เบญจวรรณ สุจริต
รายละเอียด : โครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไฟล์แนบ : Doc1.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์
:::::: : [ กลับ ]