บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92857  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 12
ชื่อ blog : โครงการการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ
เจ้าของผลงาน : อ. นิยดา รักวงษ์
รายละเอียด : โครงการการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย รศ.ผศ.บุญฑวรรณ วิงวอน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555
ไฟล์แนบ : KM research.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าจากประสบการณ์การไปฝึกอบรม หรือ การไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
:::::: : [ กลับ ]