บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92853  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 13
ชื่อ blog : โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพและพัฒนาบุคลากร
เจ้าของผลงาน : อ. พิชญาพร พีรพันธุ์
รายละเอียด : โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพและพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค จังหวัดเชียงราย
ไฟล์แนบ : KM Chiangrai.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าจากประสบการณ์การไปฝึกอบรม หรือ การไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
:::::: : [ กลับ ]