บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92846  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 14
ชื่อ blog : โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2556
เจ้าของผลงาน : อ. กุลยา อุปพงษ์
รายละเอียด : โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2556
ไฟล์แนบ : Knowledge Management.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์
:::::: : [ กลับ ]