บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92851  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 15
ชื่อ blog : KM โครงการการจัดการความรู้นโยบายและแนวทางการบูรณาการ การวิจัย บริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน
เจ้าของผลงาน : นาง วิไลวรรณ ศรีหาตา
รายละเอียด : กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพันธกิจตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้กิจกรรมการจัดการความรู้นโยบายและแนวทางการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย เป็นวิทยากร
ไฟล์แนบ : KM1.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์
:::::: : [ กลับ ]