บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92855  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 16
ชื่อ blog : KM โครงการการจัดการความรู้ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เจ้าของผลงาน : นาง วิไลวรรณ ศรีหาตา
รายละเอียด : โครงการ " การจัดการความรู้ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อพัฒนาบุคลากร" ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2557 ณ อมรพันธุ์วิลล่า รีสอทร์ จังหวัดระยอง และโรงแรมโกลเด้นบีช จังหวัดชลบุรี
ไฟล์แนบ : km rayong.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์
:::::: : [ กลับ ]