บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92847  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 18
ชื่อ blog : การทบทวนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2558
เจ้าของผลงาน : อ. สมเกียรติ จีรวงศ์เสถียร
รายละเอียด : ประเด็นการทบทวนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติสำหรับการบูรณาการงานบริการวิชาการ และงานวิจัย
ไฟล์แนบ : Review plan KM 2015.pdf
ประเภท KM blog :
:::::: : [ กลับ ]