บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92852  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 19
ชื่อ blog : การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เจ้าของผลงาน : อ. สมเกียรติ จีรวงศ์เสถียร
รายละเอียด : การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ และงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบ : Synthesis for KM plan 2015.pdf
ประเภท KM blog :
:::::: : [ กลับ ]