บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92849  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 3
ชื่อ blog : KM งานค่ายดอกเหงื่อ # 2
เจ้าของผลงาน : อ.ดร. ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์
รายละเอียด : KM แบบ Story Telling งานค่าย "เรียนรู้ดอกเหงื่อชุมชน เพื่อสร้างปัญญาชนกลับคืนไร่นา" โครงการ "คืนรักให้ท้องถิ่น คืนแผ่นดินนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3" โดยทีมงานค่ายดอกเหงื่อฯ ปี 2553
ไฟล์แนบ : KM Story telling by Teamwork.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์
:::::: : [ กลับ ]