บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92845  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 4
ชื่อ blog : สรุป kmงาน tablet and m learning an educational paradigm for thai soiety
เจ้าของผลงาน : อ. สิทธิพร พรอุดมทรัพย์
รายละเอียด : สรุปงานประชุมวิชาการ ประจำปี ภาพรวมของงานจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวข้องกับ m learning การประถมศึกษา มัธยมศึกษาโดยจะเน้นในส่วนของการใช้งานแทปเลตเพื่อการศึกษาไทยตามนโยบายของรัฐบาล สามารถ download เอกสารที่ www.e-lat.or.th
ไฟล์แนบ : PedKm.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าจากประสบการณ์การไปฝึกอบรม หรือ การไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
:::::: : [ กลับ ]