บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92854  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 8
ชื่อ blog : การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เจ้าของผลงาน : ผศ. มาณี ชูเอียด
รายละเอียด : การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ไฟล์แนบ : 1408123.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์
:::::: : [ กลับ ]