บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92863  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 9
ชื่อ blog : การสัมมนาเชิงวิชาการ
เจ้าของผลงาน : ผศ. มาณี ชูเอียด
รายละเอียด : การสัมมนาเชิงวิชาการ
ไฟล์แนบ : 1408124.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าจากประสบการณ์การไปฝึกอบรม หรือ การไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
:::::: : [ กลับ ]